Om Kinesen

Men vad ska man då ha en kines till?

Först och främst är det en underbar sällskapshund

som älskar att dela livet med ”familjen” i alla möjliga sammanhang.

Kinesens storlek gör att den lätt kan följa med på resor och turer.

Tack vare sin kvickhet och spänst är den utomordentligt väl lämpad för agility.

Jag vet också de som med gott resultat har tränat sin kines på kantarellsök.

Lydnad i tävlingssammanhang är kanske inte kinesens starka sida

eftersom de flesta kineser inte är så pigga på att agera utomhus

och att behöva lägga sig i vått och kallt gräs en blåsig morgon.

I utställningssammanhang ser vi allt fler kineser med framskjutna placeringar

i takt med att den kvalitativa bredden ökar och domarna får upp ögonen för rasen.

Men den största glädjen har man i vardagen.

När kinesen skuttar runt i halsbrytande banor ute i trädgården

eller kryper ner med nosen i ens armveck så är man oerhört tacksam  för att den här lilla hunden hittade vägen till ens hem.
_______________________________________________________________________________


Allmän beskrivning

Chinese Crested Dog finns i två varianter, en hårlös och en med päls.

Varianterna föds i samma kullar och den nakna varianten är genetiskt kopplad till den pälsade (powder puff, eller puff)


Beträffande kroppskonstitution är de båda varianterna lika utom vad gäller behåring, tandanlag och tassar.

Chinese Crested Dog är en mycket tillgiven och sällskapssjuk ras.

Den har sitt ursprung i Kina och Storbritannien.

Mankhöjden är ca 28-33cm hos hanen och 23-30cm hos tiken.

Maxvikten är 5,5kg och normal livslängd är ca 12-15 år.

Kinesen är en glad och aktiv hund. Den är full av upptåg och idéer.

Man måste sätta tydliga gränser för kinesens framfart redan i tidig ålder, annars kan den ta sig oönskade friheter.

För vem kan motstå en kines glittrande blick? Min erfarenhet är att kineser kan vara mycket ”personliga”.

Det innebär bl a att de kan utveckla en mycket stark egen vilja.

En viss grundlydighet är alltså absolut nödvändig.

Kinesen är en ”intelligent” ras och de flesta kineser vet mycket väl hur de ska manipulera sin omgivning för att få som de vill.

Det gäller att redan från början klara ut vem som bestämmer och att vänja kinesen vid att bli hanterad.

Kinesen behöver också få utlopp för sin energi på ett positivt sätt i form av framför allt mental aktivering.

Det finns många kul grejer man kan hitta på med enkla medel i hemmamiljö

Både puffen och nakenhunden är graciösa djur.

De har en stark flockkänsla, men är detta till trots ändå självständiga.

Kinesen, som rasen ofta kallas, är lekfull hela livet, och leker både med andra och sig själv

Den nakna hunden är givetvis mer frusen än puffen,  och kan behöva täcke vid längre promenader om det regnar ute.

Den nakna varianten ligger också gärna och solar, medan puffen hellre håller sig i skuggan varma sommardagar.

Vare sig "kinesen" är naken eller pälsad är det en exotisk upplevelse att träffa denna lilla hund.

Många människor fastnar för powder puffen och ryggar tillbaka vid åsynen av den nakna.

Till deras för våning visar det sig att den nakna är behaglig och mjuk att klappa och känna på.

Andra fastnar direkt för den nakna och kan sedan inte tänka sig något annat.


_______________________________________________________________________________
Historia / Ursprung

Det engelska rasnamnet är Chinese Crested. Det sista ordet i namnet motsvarar på svenska ungefär hårtofs eller hjälmprydnad.

Nakenhundens historia går tillbaka till förhistorisk tid. För flera tusen år sedan uppstod en mutation i Afrika, en hårlös hund som fått namnet Canis Africanis.

Dessa hundar användes i avel och blev grunden till olika hårlösa raser.

Nakenhunden är alltså inte ett modernt påfund. I en forntid kom hårlösa hundar från Afrika till Kina.

Därifrån kom de till Amerika och England. Det finns ingen dokumentation om kinesen i Amerika från denna tid.

Redan under Han-Dynastin 200 f Kr - 200 e Kr hade Mandarinerna uppfödning av hårlösa hundar.

Bland Aztekerna tillbads de hårlösa hundarna då de ansågs ha magisk och helande kraft på astmatiska och reumatiska sjukdomar.

Chinese Crested är alltså en mycket gammal ras och inte ett resultat av moderna tiders avel.

Den kinesiska nakenhunden, som vi känner den idag härstammar från Latinamerika och Amerika.

Redan 1870-1904 hämtades nakenhundar från Afrika, Kina, Mexico och Sydamerika för att delta som kuriosainslag på utställningar i England.

1928 ställdes en afrikansk nakenhund ut på Cruft´s, Ting of Helovan, ägare Mrs. Loyd.

Det var först på 60-talet som Chinese Crested blev känd ras i England.

Mrs. Ruth Harris, kennel Staround, har lagt en stor del av grunden till dagens kinesiska nakenhundar.

Hennes linjer ligger bakom mycket av dagens avelsmaterial i England och i Norden.

_______________________________________________________________________________

RasstandardSKK - Rasstandard
ORIGINALSTANDARD 1987-06-24; engelska

FCI-STANDARD
1998-05-11; engelska

SKKs STANDARDKOMMITTÉ
2004-02-04

URSPRUNGSLAND:
Kina

HEMLAND:
Storbritannien

ANVÄNDNINGS-OMRÅDE:
Sällskapshund

FCI-KLASSIFIKATION:
Grupp 9, sektion 4

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Rasen introducerades i Sverige år 1973 och kallades först kinesisk nakenhund.

Den föds antingen hårlös över hela kroppen eller med en lång, skir päls (s k powder puff).

 Rasen finns beskriven i kinesisk litteratur redan på 1400-talet.

Det anses tveksamt om Kina är rasens ursprungsland.

 Nakenhundar har funnits i Japan, Afrika, Västindien, men framför allt i Central- och Sydamerika.

 Släktskapen med t ex mexikansk nakenhund är inte bevisad, men anses sannolik.

Enligt en del berättelser användes nakenhundar som både värmekälla och föda under svåra tider.

 De ansågs även ha en funktion som vakt- och sällskapshundar.

 Hårlösheten är genetiskt kopplat till tandanlaget, vilket kan medföra betydande tandförluster.

HELHETSINTRYCK:
Rasen är en liten, rörlig och graciös med medelfin till fin benstomme.

Den har antingen slät, hårlös kropp och päls endast på huvud,

 tassar och svans eller är täckt med en slöja av mjuk päls.

Två skilda typer av rasen förekommer:

hjorttyp - elegant och finlemmad - och "cobby"-typ med tyngre kropp och benstomme.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:
Chinese crested/powder puff är gladlynt och aldrig ilsken.

HUVUD:
Huvudet skall vara slätt utan överdrivna rynkor. Avståndet från skallens bas till stopet skall vara lika med avståndet från stopet till nosspetsen. Huvudet skall ge ett behagfullt intryck. Uttrycket skall vara alert.

Skallparti:
Hjässan skall vara lätt rundad och långsträckt.

Stop:
Stopet skall vara endast lätt markerat utan överdrift.

Nostryffel:
Nostryffeln är ett utmärkande drag. Den skall vara smal och i proportion till nospartiet. Alla färger är tillåtna.

Nosparti:
Nospartiet skall vara lätt avsmalnande men aldrig spetsigt.

Läppar:
Läpparna skall vara strama och tunna.

Käkar/tänder:
Käkarna skall vara starka med komplett och regelbundet saxbett.

Kinder:
Kinderna skall vara väl utmejslade, torra, flata och avsmalna mot nospartiet.

Huvudtofs:
Hos den hårlösa skall den typiska huvudtofsen ("crest") helst börja vid stopet och smalna av mot nacken.

En lång och ymnig huvudtofs är att föredra, men en gles kan accepteras.

Ögon:
Ögonen skall vara medelstora, sitta brett isär och vara så mörka att de förefaller svarta.

Ögonvitorna skall helst inte synas.

Öron:
Öronen skall vara lågt ansatta, dvs den högsta punkten av örats bas skall vara i nivå med yttre ögonvrån.

De skall vara stora och upprättstående, med eller utan fransar utom hos powder puff, där hängande öron är tillåtet.

HALS:
Halsen skall vara lång, elegant, utan löst halsskinn och med vacker välvning övergå i ett starkt skulderparti.

 När hunden är i rörelse skall halsen bäras högt och lätt böjd.

KROPP:
Kroppen skall vara smidig och medellång till lång.

Rygglinje:
Rygglinjen skall vara plan.

Ländparti:
Ländpartiet skall vara stramt.

Kors:
Korset skall vara väl rundat och muskulöst.

Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara ganska bred och djup, inte tunnformad, och utan framträdande bröstben.

 Bröstet skall nå till armbågen.

Underlinje:
Buklinjen skall vara måttligt uppdragen.

Svans:
Svansen skall vara högt ansatt och bäras uppåt eller bakåt då hunden är i rörelse.

 Den skall vara lång och avsmalnande, tämligen rak, inte ringlad eller böjd åt sidan, utan naturligt hängande i vila.

 Hos den hårlösa skall svansplymen vara lång och ymnig, begränsad till de nedre två tredjedelarna av svansen.

 Gles plym kan accepteras.

EXTREMITETER:

FRAMSTÄLL:
Frambenen skall vara långa och slanka samt väl placerade under kroppen.

Skulderblad:
Skulderpartiet skall vara torrt och smalt. Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.

Armbåge:
Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.

Mellanhand:
Mellanhänderna skall vara tunna, starka och nästan lodräta.

Framtassar:
Utpräglade hartassar, smala och mycket långa med en unik förlängning av de små benen mellan lederna,

 speciellt på framtassarna, som nästan förefaller ha en extra led.

 Klorna skall vara måttligt långa och får ha vilken färg som helst.

Hos den hårlösa skall pälsen helst begränsas till tårna och inte sträcka sig högre upp än handlovarna.

Tassarna får varken var inåt- eller utåtvridna.

BAKSTÄLL:
Bakbenen skall vara brett ställda. De skall vara så vinklade att de ger en plan rygg.

Knäled:
Knälederna skall vara starka.

Underben:
Underbenen skall vara långa och harmoniskt övergå i hasorna.

Has:
Hasorna skall vara lågt ansatta.

Baktassar:
Baktassar, se framtassar.

RÖRELSER:
Rörelserna skall vara långa, flytande och eleganta med god räckvidd och bra påskjut.

HUD:
Huden skall vara tunn, slät och kännas varm vid beröring.

PÄLS:
Pälsstruktur: Hos den hårlösa får inga större hårförsedda fläckar förekomma någonstans på kroppen. (Se vidare huvudtofs, svansplym och framtassar.)
Hos powder puff består pälsen av underull och en slöja av långt hår, vilket är karakteristiskt.
Färg: Alla färger och färgkombinationer.

STORLEK/VIKT:
Mankhöjd: Idealmankhöjd för hanhund: 28-33 cm.
Idealmankhöjd för tik: 23-30 cm.
Vikt: Vikten kan variera betydligt men bör inte överstiga 5,5 kg.

FEL:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

NOTA BENE:
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller eller extremt skygg eller

om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen_______________________________________________________________________________